Strona głównaProgramProgram wychowawczy

Program wychowawczy

 

Celem programu wychowawczego szkoły „ŹRÓDŁO” jest pomoc każdej uczennicy w jej integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu wolności osobistej i w ścisłej współpracy z rodzicami. Wychować oznacza nauczyć myśleć, decydować i działać według dobrze ukształtowanego sumienia, używając wszystkich otrzymanych od Boga talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu konkretnych cnót ludzkich. Program wychowawczy bardziej szczegółowo opisany jest w agendzie szkolnej.

Na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota, która staje się celem wysiłków wszystkich osób współtworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i uczennic sprawia, że wszyscy – nie tylko dzieci – mają okazję do pełnego rozwijania swojego człowieczeństwa. Ta praca nad sobą stanowi fundament kształtowania właściwej postawy wobec samego siebie, budowania odpowiednich stosunków międzyludzkich, a także relacji z Bogiem.

Dyżury. Oprócz zwykłych sytuacji,  mających miejsce w życiu szkolnym, takich jak troska o chore koleżanki lub pomoc w lekcjach, uczennice pełnią systematyczne dyżury, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania swojej klasy i całej szkoły. W ten sposób realizują one jednocześnie pewien zakres programu wychowawczego.

Te drobne zajęcia nigdy nie są uważane za cel sam w sobie, lecz jedynie za środek, służący budzeniu
i rozwijaniu świadomości, że szczęście w życiu, w dużej mierze, osiąga się przez służbę innym. Równie ważne jak powierzenie dyżuru każdej uczennicy, jest pomaganie jej w byciu wytrwałą i odpowiedzialną w jego wykonywaniu, a w szczególności zwracanie jej uwagi na pozytywny wpływ wypełniania powierzonych zadań na życie klasy oraz szkoły. Dodatkowo, dyżury pomagają każdej uczennicy nabrać zaufania do siebie samej. Dzieje się tak, gdy widzi ona, że jest w stanie sprostać wysiłkowi potrzebnemu do dobrego ich wykonania.

Dyżury mogą być powierzane uczennicom według uznania wychowawcy klasy tak, aby nie wymagały od dziewcząt wysiłku przekraczającego ich aktualne możliwości i nie stanowiły zagrożenia dla jakości procesu edukacyjnego.

W szkole przykładowymi zadaniami mogą być:

 • ścieranie tablicy
 • zaopatrywanie klasy w kredę
 • dodatkowe – w razie potrzeby - sprzątnięcie klasy, korytarza lub innych pomieszczeń szkolnych
 • wietrzenie sali lekcyjnej
 • porządkowanie książek
 • pełnienie dyżuru w stołówce lub w innym miejscu w szkole
 • opieka nad młodszymi koleżankami
 • pomoc  przy ubieraniu przedszkolaków jadących busem
 • pełnienie funkcji dyżurnej szkolnej itp.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w programie wychowawczym kładziemy szczególny nacisk na cnoty:

 • Wrzesień- dobre wykorzystanie czasu
 • Październik- duch służby
 • Listopad- współpraca
 • Grudzień- hojność
 • Styczeń- przyjaźń
 • Luty – lojalność
 • Marzec- posłuszeństwo
 • Kwiecień- optymizm
 • Maj- cierpliwość
 • Czerwiec- zaufanie

 

WOLONTARIAT
Istotnym elementem programu wychowawczego szkoły „Źródło" jest wdrażanie naszych uczennic w bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących. Chcemy, by nasze uczennice uczyły się od najmłodszych lat korzystania z wolności w sposób odpowiedzialny, aby myślały o innych.

Promowanie różnych działań solidarności jest niezbędnym uzupełnieniem ogólnego rozwoju naszych uczennic, które uczą się doceniać wartość tego, co mają a jednocześnie uczą się dzielić z innymi, pomagając im w ich potrzebach. Praca tego rodzaju stanowi doskonałą podstawę do kształtowania postawy odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za społeczeństwo, w którym żyjemy.

 

 

Pobierz załącznik:

Kalendarz

loader

Użytkownicy

Odwiedza nas 1708 gości oraz 0 użytkowników.

 
 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego w dziale kontakt.

Kontakt

"Źródło" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

ul. Radzikowskiego 52, 31-305 Kraków-Azory

tel. 605 077 166

 

Go to top