Dział:: Kontakt

ŹRÓDŁO-SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI STERNIK-KRAKÓW

 

ul. Radzikowskiego 52, 31-315 Kraków (Azory)

tel. 12-655-12-25

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

www.zrodlo.edu.pl

 

Facebook:  Źródło-Przedszkole i Szkoła Podstawowa  Fundacji Sternik-Kraków

Instagram: szkola_zrodlo

 

Sekretariat Szkoły

Agnieszka Solewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 12-655-12-25

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 7.45-15.00

środa - nieczynne - dzień bez przyjmowania stron

 

Kontakt z sekretariatem jest możliwy telefonicznie oraz przez osobiste stawienie się,

przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk). 

 

Dyrektor Szkoły

Maria Kowalska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wicedyrektor Szkoły

Maja Kapanowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organ Prowadzący

Fundacja STERNIK-Kraków

ul. Zygmuntowska 12a; 31-314 Kraków

tel.: 12 265 01 81

strona: www.krakow.sternik.edu.pl

INSTAGRAM: sternik_krakow

 

Pozostałe placówki w Krakowie

Źródło - Przedszkole Fundacji Sternik-Kraków

Wierchy - Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

  

Dział:: Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do składania wniosków, które można pobrać ze stron internetowych naszych placówek i przesyłania ich do nas. Będziemy kontaktować się z Państwem wg kolejności zgłoszeń. 

Z poważaniem,

Agnieszka Haydukiewicz | Dyrektor ds. rekrutacji i administracji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon komórkowy: 508 524 728

 

 

Rodzina, która chce zapisać dziecko do naszej placówki, składa wniosek i zostaje umówiona na rozmowę wstępną. Uczestniczą w niej  oboje rodzice oraz przedstawiciel placówki. Właściwie – w świetle założeń modelu edukacyjnego – lepiej byłoby mówić o zapisaniu do projektu rodziny.

 

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, następuje spotkanie rodziną oraz

z dyrektorem do spraw ekonomicznych. Ta rozmowa dotyczy podjęcia przez daną rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki. Wymiar tego zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od możliwości rodziny.Krok po kroku


Etap I – Złożenie wniosku

 

Podstawą do rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku. Jeden wniosek dotyczy tylko jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej ilości dzieci, należy przesłać odpowiednią ilość wniosków. 


Etap II – Rozmowa z przedstawicielem placówki

 

Po otrzymaniu wniosku/wniosków, przedstawiciel placówki umawia z Rodziną termin spotkania wstępnego. 
W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice.

 

Etap III - Spotkanie z rodziną

 

Po spotkaniu z przedstawicielem placówki rodzina spotyka się z jedną z rodzin, której dzieci są już w projekcie. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji od rodziców, których dzieci już uczą się w placówkach STERNIKA.


Etap IV – Rozmowa z dyrektorem ekonomicznym

 

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, rodzina jest umawiana na spotkanie

z dyrektorem do spraw ekonomicznych. Spotkanie dotyczy podjęcia przez daną rodzinę materialnej współodpowiedzialności za rozwój placówki (placówek), do której będzie uczęszczało ich dziecko (dzieci). Wymiar zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od finansowych możliwości rodziny.


Etap V – Podpisanie dokumentów

 

Proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki,  kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami).


Jak rozpocząć etap I? 

 

Należy wypełnić i przesłać (np. e-mailem) wniosek, który znajduje się poniżej, wskazując dziecko i placówkę, do której ma uczęszczać. Jeżeli wniosek dotyczy dwojga i więcej dzieci i będą one uczęszczać do wielu placówek, wnioski należy wypełnić dla każdego dziecka i wysłać na jeden z poniższych adresów e-mail lub skontaktować się z dyrektorem ds. rekrutacji i administracji, panią Agnieszką Haydukiewicz (tel. 508 524 728, agnieszka.haydukiewicz[at]krakow.sternik.edu.pl).

 

 

e-mail:

 

Przedszkole "Źródło" przedszkole.zrodlo[at]krakow.sternik.edu.pl; 
Szkoła "Źródło" szkola.zrodlo[at]krakow.sternik.edu.pl; 
Szkoła "Wierchy" szkola.wierchy[at]krakow.sternik.edu.pl

We wszystkich placówkach prowadzonych przez Fundację Sternik-Kraków obowiązuje odpowiedni strój. 

Mundurek jest zewnętrznym znakiem utożsamiania się i więzi ze szkołą oraz pozostałymi członkami społeczności szkolnej. Fakt noszenia mundurku pociąga za sobą obowiązek zachowywania się z godnością na terenie szkoły i poza nią. Bardzo prosimy, aby uczennice przychodziły na zajęcia w kompletnych mundurkach sternikowych. 
 
Aby zamówić mundurek należy:
1. Wypełnić formularza zamówienia; 
2. Wydrukować, podpisać i złożyć zamówienie w sekretariacie;
3. Przesłać również mailem zamówienia pod adres sekretariatu placówki
 
Sklepik mundurkowy
Informujemy również, że został uruchomiony „sklepik mundurkowy”, w którym dostępne są mundurki (pojedyncze sztuki każdego rozmiaru) dla przedszkola oraz szkół. Wszelkich informacji związanych z mundurkami i sklepikiem udziela sekretariat.
 
Poniżej przedstawiamy model mundurku uczennicy Szkoły Źródło.
 
standard stroju dziewczynek
Stroje do WFu Szkoła Źródło

Aktualne jadłospisy można pobrać z poniższych załączników.

Nawyki i cnoty 

WRZESIEŃ 
Pobożność – Modlę się w skupieniu
Nawyk: Szacunek wobec innych oraz szacunek dla zasad. 
1 i 2 tydzień: Wszyscy zasługują na szacunek. Okazuję szacunek innym (w rodzinie, w szkole oraz ludziom, którzy służą nam swoją pracą). 
3 tydzień: Staram się słuchać innych i szanować to, że mogą mieć inne zadanie. 
4 tydzień: Stosuję się do zasad panujących w domu i w szkole, bo wiem, że dzięki temu wszystkim nam żyje się lepiej (tworzenie dobrej atmosfery, porozumienie, zgoda, jedność, przyjemność) 
PAŹDZIERNIK
Pobożność: Modlę się na różańcu. 
Nawyk: Porządek. 
1 tydzień: Pilnuję, aby moja kurtka była powieszona na wieszaku, kalosze leżały na rurce a buty wisiały w worku. 
2 i 3 tydzień: Po skończonej pracy i zabawie odkładam rzeczy na swoje miejsce. 
4 tydzień: Dbam o estetykę mojej klasy nawet wtedy, gdy nie jestem dyżurnym. 
LISTOPAD
Pobożność: Modlę się za zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące. Swoim zachowaniem staram się naśladować Świętych.
Nawyk: Posłuszeństwo. 
1 tydzień: Dlaczego warto być posłusznym? 
2 i 3 tydzień: Jestem posłuszny w domu i w szkole: wykonuję to, o co proszą rodzice i pani od razu. 
4 tydzień: Moje posłuszeństwo jest źródłem radości dla moich najbliższych. 
GRUDZIEŃ
Pobożność: Przygotowuję się do Bożego Narodzenia. 
Nawyk: Współpraca. 
1 tydzień: Chętnie współpracuję ze wszystkimi bez względu na stopień sympatii do danych osób. 
2 tydzień: Umiem pożyczać swoje rzeczy innym. 
3 tydzień: Pomagam osobie, która tego potrzebuje. 
STYCZEŃ
Pobożność: Wiem, że mój Anioł Stróż jest zawsze przy mnie. 
Nawyk: Odpowiedzialność. 
1 tydzień: Wykonuję powierzone mi zadania – wypełniam swój dyżur. 
2 tydzień: Przyznaję się do popełnionych błędów. 
3 tydzień: Samodzielnie pakuję swój tornister. 
4 tydzień: Pamiętam o zabieraniu swoich rzeczy ze szkoły. 
LUTY 
Pobożność: Modlę się za kolegów i koleżanki z klasy.  
Nawyk: Dobre wykorzystanie czasu. 
1 tydzień: Zaczynam pracę od razu. 
2 tydzień: Staram się wykonywać prace rzetelnie i na miarę swoich możliwości. 
MARZEC 
Pobożność: W czasie trwania Wielkiego Postu ofiarowuję Panu Jezusowi moje dobre uczynki.
Nawyk: Cierpliwość. 
1 i 2 tydzień: Jestem cierpliwy w stosunku do innych.
3 i 4 tydzień: Cierpliwie czekam na swoją kolej w różnych sytuacjach w domu i w szkole (wypowiedź, posiłek, karta pracy, psychomotoryka itp.). 
KWIECIEŃ 
Cnota pobożności: Ciesze się ze Zmartwychwstania Pana Jezusa i z radością uczestniczę we Mszy Świętej.  
Nawyk: Szczerość. 
1 i 2 tydzień: Zawsze mam odwagę powiedzieć prawdę, nawet jeśli wiem, że spotkają mnie przykre konsekwencje. 
3 i 4 .tydzień: Kiedy jestem szczery, w moim sercu rodzi się radość. 
MAJ 
Pobożność: Modlę się do Najświętszej Maryi Panny i uczestniczę w nabożeństwach majowych.  
Nawyk: Wytrwałość w wykonanej pracy. 
1 tydzień: Pracuję wytrwale do końca. 
2 tydzień: Dbam o szczegóły mojej pracy. 
3 i 4 tydzień: Wykonuję swoja pracę z taką samą starannością na końcu i na początku. 
5 tydzień: Pracuję także wtedy, kiedy zajęcie przestało być ciekawe i przyjemne. 
CZERWIEC 
Pobożność: Modlę się za dzieci z całego świata. 
Nawyk: Optymizm. 
1 i 2 tydzień: Każdego dnia znajduję powody do radości. 
3 tydzień: Nie zrażam się trudnościami, nie narzekam. 
4 tydzień: Cieszę się ze swoich sukcesów i sukcesów kolegów.  

Opiekun i osobisty plan edukacyjny

Opiekun jest to nauczyciel, który w ramach swojej pracy zawodowej sprawuje pieczę nad określoną liczbą rodzin. Głównym obowiązkiem opiekuna jest pomoc rodzicom i samej uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego i wychowawczego tak, aby zachowana została jedność kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

Należy odróżnić funkcję dydaktyczną, przynależną każdemu nauczycielowi oraz funkcję wychowawczą
i organizacyjną, przysługującą wychowawcy klasy, od funkcji koordynującej i doradczej właściwej opiekunowi, która u swych podstaw zakłada wzajemną akceptację i zaufanie.

Zadaniem opiekuna jest wzmacnianie czynnej roli rodziców w wychowaniu, pomaganie im w nakreśleniu planu wychowania, jakiego chcieliby dla swojego dziecka i sugerowanie im najskuteczniejszych sposobów jego realizacji. Spotkania rodziców z opiekunem odbywają się co najmniej 3-4 razy do roku. Rozmowa wymaga przygotowania zarówno ze strony opiekuna, jak i rodziców i powinna rozpocząć się od oceny stopnia realizacji celów uzgodnionych podczas poprzedniego spotkania. Tematy, jakie można poruszać przy okazji spotkania, są bardzo zróżnicowane. Rodzice i opiekun, którzy są w równym stopniu zainteresowani jak najpełniejszym rozwojem powierzonych sobie dzieci, nie mogą ograniczać się jedynie do omawiania ich wyników edukacyjnych. Należy poruszać wiele innych spraw, a zwłaszcza kwestie dotyczące zdolności nawiązywania relacji, zachowania w domu i w szkole, rozwoju charakteru, umiejętności pielęgnowania przyjaźni, sposobów wykorzystywania czasu wolnego itp., aby pomóc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju. Uczennice spotykają się ze swoim opiekunem jeden, dwa razy w miesiącu, w trakcie swojego pobytu w szkole.

 

Celem programu wychowawczego szkoły „ŹRÓDŁO” jest pomoc każdej uczennicy w jej integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu wolności osobistej i w ścisłej współpracy z rodzicami. Wychować oznacza nauczyć myśleć, decydować i działać według dobrze ukształtowanego sumienia, używając wszystkich otrzymanych od Boga talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu konkretnych cnót ludzkich. Program wychowawczy bardziej szczegółowo opisany jest w agendzie szkolnej.

Na każdy miesiąc proponowana jest jedna cnota, która staje się celem wysiłków wszystkich osób współtworzących Szkołę. Ten wspólny wysiłek rodziców, nauczycieli i uczennic sprawia, że wszyscy – nie tylko dzieci – mają okazję do pełnego rozwijania swojego człowieczeństwa. Ta praca nad sobą stanowi fundament kształtowania właściwej postawy wobec samego siebie, budowania odpowiednich stosunków międzyludzkich, a także relacji z Bogiem.

Dyżury. Oprócz zwykłych sytuacji,  mających miejsce w życiu szkolnym, takich jak troska o chore koleżanki lub pomoc w lekcjach, uczennice pełnią systematyczne dyżury, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania swojej klasy i całej szkoły. W ten sposób realizują one jednocześnie pewien zakres programu wychowawczego.

Te drobne zajęcia nigdy nie są uważane za cel sam w sobie, lecz jedynie za środek, służący budzeniu
i rozwijaniu świadomości, że szczęście w życiu, w dużej mierze, osiąga się przez służbę innym. Równie ważne jak powierzenie dyżuru każdej uczennicy, jest pomaganie jej w byciu wytrwałą i odpowiedzialną w jego wykonywaniu, a w szczególności zwracanie jej uwagi na pozytywny wpływ wypełniania powierzonych zadań na życie klasy oraz szkoły. Dodatkowo, dyżury pomagają każdej uczennicy nabrać zaufania do siebie samej. Dzieje się tak, gdy widzi ona, że jest w stanie sprostać wysiłkowi potrzebnemu do dobrego ich wykonania.

Dyżury mogą być powierzane uczennicom według uznania wychowawcy klasy tak, aby nie wymagały od dziewcząt wysiłku przekraczającego ich aktualne możliwości i nie stanowiły zagrożenia dla jakości procesu edukacyjnego.

W szkole przykładowymi zadaniami mogą być:

 • ścieranie tablicy
 • zaopatrywanie klasy w kredę
 • dodatkowe – w razie potrzeby - sprzątnięcie klasy, korytarza lub innych pomieszczeń szkolnych
 • wietrzenie sali lekcyjnej
 • porządkowanie książek
 • pełnienie dyżuru w stołówce lub w innym miejscu w szkole
 • opieka nad młodszymi koleżankami
 • pomoc  przy ubieraniu przedszkolaków jadących busem
 • pełnienie funkcji dyżurnej szkolnej itp.

 

W roku szkolnym 2015/2016 w programie wychowawczym kładziemy szczególny nacisk na cnoty:

 • Wrzesień- dobre wykorzystanie czasu
 • Październik- duch służby
 • Listopad- współpraca
 • Grudzień- hojność
 • Styczeń- przyjaźń
 • Luty – lojalność
 • Marzec- posłuszeństwo
 • Kwiecień- optymizm
 • Maj- cierpliwość
 • Czerwiec- zaufanie

 

WOLONTARIAT
Istotnym elementem programu wychowawczego szkoły „Źródło" jest wdrażanie naszych uczennic w bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących. Chcemy, by nasze uczennice uczyły się od najmłodszych lat korzystania z wolności w sposób odpowiedzialny, aby myślały o innych.

Promowanie różnych działań solidarności jest niezbędnym uzupełnieniem ogólnego rozwoju naszych uczennic, które uczą się doceniać wartość tego, co mają a jednocześnie uczą się dzielić z innymi, pomagając im w ich potrzebach. Praca tego rodzaju stanowi doskonałą podstawę do kształtowania postawy odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za społeczeństwo, w którym żyjemy.

 

 

Strona 14 z 14

Kalendarz

loader

Użytkownicy

Odwiedza nas 187 gości oraz 0 użytkowników.

 
 

Napisz do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas na adres

przedszkole.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

szkola.zrodlo@krakow.sternik.edu.pl

lub skorzystaj z formularza kontaktowego w dziale kontakt.

Kontakt

"Źródło" Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik-Kraków

ul. Radzikowskiego 52, 31-305 Kraków-Azory

tel. 605 077 166

 

Go to top